Dokumenty

Shromáždění 29.5.2017.

10.05.2017 17:36
Zde je pozvánka. Zde je vzor plné moci. Zde je Zápis.

Shromáždění 23.5.2016.

04.05.2016 10:04
Zde je pozvánka. Zde je vzor plné moci. Zde jsou nové stanovy. Zde je zápis.

Kotelna

20.12.2015 08:11
Výpočet ekonomické efektivnosti investičního záměru výstavby a provozu plynové kotelny. Stavební povolení. Právní moc Kolaudační souhlas. Kotelna byla zprovozněna ve zkušebním provozu dne 1.6.2015 pro ohřev TUV. Výpověď Pražské teplárenské byla dána v měsící listopadu 2014 a výpovědní lhůta (6...

Shromáždění 25.5.2015

06.05.2015 12:25
Zde je Pozvánka na shromáždění. Zde je vzor Plné moci. Zde je zápis Zápis ze shromáždění.    

Průkaz energetické náročnosti budovy

02.03.2015 12:01
Zde je PENB1.PDF  a zde je PENB2.PDF.

Shromáždění 26.5.2014

29.04.2014 15:38
Zde je Pozvánka. Zde je vzor plné moci. Zde je Zápis ze shromáždění.  

Shromáždění 8.4.2013

20.04.2013 10:16
Zde je pozvánka Zde je vzor plné moci. Zde je zápis ze shromáždění Zde jsou upravené stanovy    

Domovní řád

22.12.2011 16:31
Domovní řád  

Schůze představenstva SV

18.10.2011 13:04
Zápisy ze schůzí výboru spoleřenství jsou k dispozici v kanceláři. Proovoz kanceláře: každé úterý od 18:00, případně dle dohody. Vstup do kanceláře je zadním vchodem č.p. 2082 (od školky).

Stanovy

18.10.2011 08:43
Zde jsou stanovy Společenství.