Schůze představenstva SV

18.10.2011 13:04

Zápisy ze schůzí výboru spoleřenství jsou k dispozici v kanceláři.

Proovoz kanceláře: každé úterý od 18:00, případně dle dohody.

Vstup do kanceláře je zadním vchodem č.p. 2082 (od školky).

Zpět